γυάλας

γῠάλας [ᾰ], ,
A a Megarian cup, Philet. ap. Ath.11.467c, Parth.ibid.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • γυάλας — γυάλας, ο (Α) βλ. γυάλα (II) …   Dictionary of Greek

 • γυάλας — γυάλᾱς , γυάλας a masc acc pl γυάλᾱς , γυάλας a masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυαλάς — ο [γυαλί] 1. εργάτης σε γυαλάδικο ή τεχνίτης κατασκευής και επεξεργασίας γυάλινων αντικειμένων 2. πωλητής γυαλικών …   Dictionary of Greek

 • γυάλην — γυάλας a masc acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυάλης — γυάλας a masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυάλα — γυάλᾱ , γυάλας a masc nom/voc/acc dual γυάλας a masc voc sg γυάλᾱ , γυάλας a masc gen sg (doric aeolic) γυάλας a masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυάλαν — γυάλᾱν , γυάλας a masc acc sg (epic doric aeolic) γυάλας a masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυάλα — (I) η [γυαλί] γυάλινο δοχείο, αρκετά μεγάλο, με πλατύ στόμιο. (II) γυάλα, η και γυάλας, ο (Α) [γύαλον] είδος ποτηριού …   Dictionary of Greek

 • υαλάς — και οἱαλᾱς, ᾱ, ὁ, Α υαλουργός, γυαλάς. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὕαλος + κατάλ. ᾶς τού καθημερινού λεξιλογίου (πρβλ. μαχαιρ ᾶς). Η γραφή τής λ. με οι απαντά την εποχή που η δίφθογγος οι είχε συμπέσει στην προφορά με το υ /u/] …   Dictionary of Greek

 • υαλοπώλης — ο έμπορος που πουλάει γυάλινα αντικείμενα, γυαλάς …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • γυάλου — γύαλον hollow neut gen sg γύαλος cubical stone masc gen sg γυάλας a masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.